Fedora Guide

#3 TOR Configuration

‍🔅 تور ‍‍ یک پروژه متن‌باز و رایگان که نمونه‌ای از مدل شبکه پیازی Onion Network است و با هدف ناشناس ماندن و آزادی هرچه بیشتر کاربران در اینترنت، بوجود آمد.
در ادامه با جزییات این مسیریابی پیازی در شبکه تور و چگونگی نصب و پیکربندی تور در فدورا آشنا می‌شویم.

[Read More]